Drosendorf

Drosendorf je malebné městečko na Dyji, obklopené lesy a pestrou říční krajinou.Jako jediné rakouské město je Drosendorf obepnut pásem kompletně dochovaných městských hradeb. 1,7 km zdiva přerušují pouze dvě městské brány a ohraničují věže. Barokní fasády a staré měšťanské domy rámují náměstí.

 

Město Retz

Město Retz bylo založeno na konci 13. století z podnětu hrabství Hardegg.
Dodnes dobře dochované městské hradby s nárožní věží jsou spolu s městskými branami zřetelnými prvky původní městské zástavby. Obchod vínem a vinařství dopomohly retzským měšťanům v 16. století k netušenému bohatství. V Retzu se nachází největší rakouský historický vinný sklep, tzv. Retzské zážitkové sklepení. O rozmachu města hovoří i přepychové renesanční stavby na prostranném náměstí. Největším lákadlem je sgrafitový dům, radnice, dominikánský klášter a retzský větrný mlýn.

Pulkau – Vinařské město s kulturou a tradicí

Při prohlídce objevíte kulturní a historické zvláštnosti města:
Kostel Krve Páně se světově proslulým skládacím pozdněgotickým oltářem z tzv. dunajské školy.
Kostel sv. Michala z 12. století s obrazy Kremser Schmidta a Paula Trogera.
Radnice v renesančním stylu s barokní fasádou.
Morový sloup a Stará pošta připomínají dávno zašlé dny. Mattesův mlýn, Pöltingský, Červený a Geraský dvůr a zbytky Perneggského dvora jsou svědky dřívějšího hospodářského významu města Pulkau.

Klášter Geras

Klášter Geras je nejseverněji položeným rakouským klášterem, představujícím umělecký a kulturní zážitek na půdě staré klášterní tradice.Mramorový sál, bazilika a knihovna byly vytvořeny uznávanými umělci – Trogerem, Zollerem a Winterhalterem.

Bylinná zahrada, založená podle původních plánů, skrývá přes 100 léčivých rostlin, koření, ovocných a okrasných dřevin.
Nechte se unést do světa bylinkového faráře Weidingera!

Přírodní park Geras

Přírodní park Geras nabízí možnost pozorovat v areálu o rozloze 132 ha daňky, sika a jeleny v jejich přirozeném prostředí.

 Dětská ZOO, jedinečná rybniční krajina a netopýří naučná stezka jsou několika pozoruhodnými atrakcemi, které přírodní park nabízí.

Rekreační středisko Langau

Lomové jezero Langau, obklopené březovým hájem, působí zcela přírodním, přirozeným dojmem. Návštěvníci mají k dispozici velkou rekreační louku vhodnou pro rodiny s dětmi, dětské brouzdaliště, dětské hřiště a hřiště pro plážový volejbal.
Rozsáhlá vodní plocha nabízí možnosti k surfování, vodnímu lyžování nebo projížďce na nafukovacím člunu.

Eggenburg

Eggenburg patřil ve středověku k nejlépe opevněným městům.

Za vidění stojí dochované městské hradby s přístupnými vyhlídkovými částmi, historické náměstí s honosnými stavbami i působivé muzejní sbírky.

Hrad Raabs

Hrad Raabs představuje protáhlý hradní areál tyčící se na skalním hřbetu vysoko nad městem Raabs na Dyji. První zmínka o hradu pochází z roku 1100.Velmi dobře se dochovaly nejen mocné věže, zdi a klenby, ale i kamenné točité schodiště, gotické fresky, čtyřicetimetrová studna i hradní kaple. Hrad se dnes nachází v soukromém vlastnictví.

Klášter Pernegg s postním centrem a hostincem

Ženský kanovnický klášter Pernegg, založený již v roce 1153 hrabětem Ulrichem II. von Pernegg, má za sebou pohnuté dějiny.
V 15. století byl zpustošen husity a roku 1644 byl převeden na samostatný mužský kanovnický klášter.

Benediktinský klášter Altenburg

Barokní klenot Waldviertelu a „klášter pod klášterem“ představují jedinečný zážitek.Barokní klenot Waldviertelu a „klášter pod klášterem“ jsou pro každého návštěvníka jedinečným zážitkem. Klášterní kostel, císařské schody, knihovna a krypta jsou nejpůsobivějšími důkazy barokní tvůrčí síly. Honosné sály jsou doplněny freskami malíře Paula Trogera.

Od roku 2006 lze v klášteře nově navštívit i „Zahradu víry“: hinduismus, buddhismus, židovství a islám jsou symbolicky zpodobněny uprostřed křesťanské klášterní zahrady.

Zážitkový vlak Reblaus Express

Vedlejší trať z Retzu do Drosendorfu je využívána jako nostalgická železnice s víkendovým provozem.Přes Manhartsberg vzhůru do Waldviertelu Vás doveze dieselová starobylá souprava s historickými vagony s otevřenou platformou!

Zámek Vranov

Nad obcí Vranov – 76 m nad hladinou řeky Dyje – se vypíná zámek Vranov.
Hradní komplex, pocházející z 12. století, byl barokním stavitelem Fischerem z Erlachu v 17. století přestavěn v monumentální barokní panské sídlo. Zvláštní obdiv si zaslouží Sál předků a zámecká kaple. Interiér zámku pochází z 18. a 19. století. V sálech se nachází exponáty zdejší keramické manufaktury.

Zřícenina Nový Hrádek

Zřícenina Nový Hrádek leží uprostřed Národního parku Podyjí.
V roce 1358 nechal moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský postavit 80 m vysoko nad Dyjí své panské sídlo, tzv. starší hrad.
V 15. století se hrad dostal do vlastnictví pánů von Eytzing, majitelů hradu Kaja (česky Chýje). Během Třicetileté války byl Nový Hrádek zničen. Po skončení první světové války připadl hrad českému státu.
Z vyhlídkové terasy se návštěvníkům nabízí úchvatný panoramatický pohled na Podyjí.

Město Znojmo

Ve Znojmě se setkáte s gotikou na každém kroku.
Dobře zachovalé městské hradby z doby založení Znojma (1226), kostely, nepravidelné ulice a uličky a trojúhelníková náměstí svědčí o „vzrostlém“ gotickém městě. Rotunda sv. Kateřiny (Kateřinská kaple), kostel sv. Mikuláše, radniční věž a premonstrátský klášter, ležící za hranicemi opevněného města, patří mezi hlavní „divy“ Znojma.

Vodní mlýn ve Slupi

15 km jihovýchodně od Znojma se nachází vodní mlýn Slup.
Vodní mlýn je obdivuhodnou renesanční stavbou se 4 provozuschopnými vodními koly a mlýnským náhonem.