Koncert skupiny Ateliér z Brna u Dolního rybníka v Modleticích: 

Básník Filip z Jemnice čte ze své nové sbírky básní „Ženy“ doprovod na housle Kateřina Štruncová: