Údolím Moravské Dyje od Nového Hobzí až do Telče, můžete navštívit pozůstatky zdejších mlýnů

Janov

Mutěnská obora – přírodní zajímavost, jejíž lesní porost slouží jako genová základna lípy a jasanu s pestrou flórou. Vede tudy cyklostezka do Slavonic. Zdejší lesy jsou rájem houbařů!

Jez v Janově27

Staré Hobzí a Vnorovice

tenisový kurt Staré Hobzí37

Dačice

Státní zámek – Původně renesanční zámek vystavěný okolo roku 1591, byl několikrát přestavěn, naposledy do empírové podoby kolem roku 1816. Z jižní strany je zámek obklopen zámeckým parkem. Původní francouzská zahrada byla v roce 1818 rozšířena do dnešní podoby a upravena jako anglický park.
Městské muzeum a galerie
Kostel sv. Vavřince – Tento barokní kostel byl vystavěn na místě původního vletech 1775 – 1788. Jednolodní kostel s významnými freskovými oltáři od Josefa Winterhaltera.
Františkánský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského – Raně barokní klášter z let 1660 – 1664 a kostel z let 1672 – 1677. Dnes klášter patří řádu Bosých Karmelitánek.
Věž kostela – Renesanční 51 m vysoká věž byla postaven vletech 1586 – 1592. Původní stanová střech byla na přelomu 19. a 20. století nahrazena současnou střechou.
Koupaliště – Areál koupaliště s vyhřívanou vodou, možností občerstvení a sportovního vyžití nabízí plavecký a rekreační bazén s divokou řekou, masážními lavicemi, skluzavkou, tobogánem a dětským brouzdalištěm.
Kino – http://kino-dacice.cz/
Více na: http://www.m-dacicko.cz/page.php?fp=turistika

Kostelní Vydří

Karmelitánský klášter

Cizkrajov

Montserrat – Poutní kostel Panny Marie z Montserratu

Telč

Patří společně s Prahou a Českým Krumlovem k městům, které je u nás první i pod ochranou UNESCO a to velmi jistě právem. Krásné náměstí s fasádami domů různých stylů a barev,které připomínají kulisy či vánoční perníčky. Zámek ,který skrývá poklady renezance. Krásné parky na břehu rybníků, galerie a veliké množství zajímavých kulturních akcí je jistě důvodem k návštěvě tohoto města po celý rok.
http://www.telc.eu/

Hrad Roštejn

Necelých osm kilometrů severozápadně od Telče se nachází prastarý hrad. Na tomto místě stojí už od poloviny 14. století. Hrad nechali vystavět pánové z Hradce a aby byl vskutku nedobytný.     Více informací zde:   http://www.hrad-rostejn.cz/

Jihlava

Město, založené ve 13. století jako hornické s těžbou stříbra, je od roku 1982 městskou památkovou rezervací a od roku 2000 centrem kraje Vysočina.
Můžete zde navštívit: zoo, aquapark, kina, muzea, čajovnu, divadla, galerie, katakomby a mnoho dalších historických památek. Více informací zde: http://tic.jihlava.cz/index.asp