Slavonice

– 10 km
Městská památková rezervace Slavonice, která patří mezi renesanční města jihozápadní Moravy, leží v jižní části Českomoravské vysočiny u rakouských hranic. V centru města se nachází mnoho historických památek v gotickém, renesančním a barokním slohu.
Za návštěvu stojí:
 • Prohlídka města s průvodcem: – zahrnuje prohlídku obou náměstí s výkladem, možnost prohlídky v anglickém a německém jazyce
 • Slavonická věž: Vyhlídková věž s 172 schody, pokladna na vrcholu, pohlednice, mapy, suvenýry…
 • Podzemí: Gotické podzemní chodby. Prohlídka s průvodcem. Dvě prohlídkové trasy – kratší 136 m, delší náročnější 380 m. Návštěvníci obdrží ochranný oděv – holínky a pláštěnku a baterku.
 • Městské muzeum: STÁLÁ EXPOZICE: Historie města – expozice pomocí sbírkových předmětů dokládá historický vývoj města, řemesel a hospodářství, život lidí ve městě a v okolí.
 • Lutheránská modlitebna a výstava historického hospodářského nářadí: Lutheránská modlitebna ze 16. století – místnost s nástěnnými malbami s výjevy z Apokalypsy. Expozice starého hospodářského nářadí. Prohlídka s výkladem.
 • Cechovní sál a mázhaus: Cechovní sál je vyzdoben kolorovanými sgrafity v pásech představujícími výjevy z Nového zákona, erby, německými nápisy datovanými do roku 1556. Mázhaus je zaklenut valenou klenbou se čtyřmi dvojicemi koutových lunet, se sítí oblých plastických žeber a polokulovitých svorníků s polychromií, na středu je umístěn motiv zvířecí hlavy. Na stěnách je malovaný sladovnický erb, erb pánů z Hradce, Lvů z Rožmitálu a pětilisté růže.
Galerie, ateliéry, muzea:
 • Pevnostní areál Slavonice: Areál opevnění Slavonice je ukázkou části obranné pevnostní linie Československé republiky budované v letech 1935-1938.
 • Dačická brána: Výstava historických fotografií Slavnic.Prohlídka historického objektu
 • Galerie Slavonice a galerie Art
 • Textilní ateliér – možnost vlastní tvorby POTISKEJ SI TRIČKO. obchod s výrobky
 • Řezbářský ateliér – Jiří Netík: Výstava vlastní tvorby.
 • Autorská originální keramika Maříž: Keramická dílna – možnost vlastní tvorby – NAMALUJ SI HRNEK. Obchod s keramikou
 • Expozice o historii Maříže – Valkovi: Expozice starého hospodářského nářadí.
 • Muzeum samorostů – p. Karel Tůma: Soukromé muzeum samorostů vytvořené v okolí hájenky u silnice Slavonice – Stálkov asi 1,5 km od Slavonic. Některé z více než 600 exponátů se nachází na zahradě a v okolí hájenky – ty jsou přístupné celý rok, subtilnější artefakty jsou v garáži a bývalé stodole – přístupné pouze po předchozí telefonické domluvě.
 • Muzeum Humanum – Rakousko
 • Graselovy stezky                       slavonice 2 032    DSC_3472
Více informací naleznete zde.

Václavov

Kaple ve Václavově38

Maříž

– 2 km od Slavonic
Vesnice se nachází v jižních Čechách v překrásném kraji lesů, rybníků, malebných vesniček, kulturních památek a historických skvostů.

Kulturní a turistické centrum Oáza Maříž: keramická dílna, prodejna keramiky, restaurace
http://www.oaza-mariz.cz/index.php?cmd=page&id=12

Státní hrad Landštejn

(vzdálenost 12 km) Jedna z nejrozsáhlejších a nejlépe uchovaných zřícenin u nás.
http://www.hradlandstejn.cz/

Český Rudolec a vodní pila Penikov

- (vzdálenost 14 km)
Zchátralý zámek nazývaný „malá Hluboká“ ve stylu anglické romantické novogotiky; celodřevěná pila s vodním pohonem z 19. století v Penikově - její úplnost, původnost i zachovalost vybavení jsou ojedinělé a pila byla proto prohlášena nemovitou kulturní památkou.
http://www.ceskyrudolec.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=2310&id_galerie=4242&p1=3597

Nová Bystřice

Lyžařský areál: http://www.skibystrice.cz/
Golfové hřiště: http://www.novabystrice.cz/sport-a-volny-cas/golf
Úzkokolejka: http://radil.sweb.cz/ceska_republika/uzkokolejka/uzkokolejka.htm

Jindřichův Hradec

- (vzdálenost 37 km)
Hrad a zámek. Historické jádro s morovým sloupem (1764), původně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie, barokní jezuitský seminář (1594) - dnes muzeum (Krýzovy jesličky), jezuitská kolej (nově odhalené fresky), kaple sv. Maří Magdaleny, gotický kostel sv. Jana Křtitele založený řádem něm. rytířů s přilehlým špitálem (výstavní a přednáškové prostory muzea), kostel sv. Kateřiny.
http://www.zamek-jindrichuvhradec.eu/mesto-a-pamatky-v-okoli1/

Červená Lhota

– (vzdálenost 63 km)
Renesanční vodní zámek, vybudovaný na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka.
http://www.zamek-cervenalhota.eu/

Turistická trasa Greenway Praha – Vídeň

klidné cesty, upravené pro pěší, cyklisty i jezdce na koních; vodní toky, turistické trasy a naučné stezky lemované zelenými pásy a stromořadími, vinoucí se od vesnice k vesnici a od města k městu, spojující přírodně a historicky cenná místa na trase
http://www.prahaviden.cz/uvod.aspx

Přírodní parky

Česká Kanada:

Česká Kanada je přírodní park v jihovýchodních Čechách rozprostírající se jihovýchodně od Jindřichova Hradce, ohraničený přibližně městy Kunžakem, Českým Rudolcem, Slavonicemi, Novou Bystřicí a Horní Pěnou u Jindřichova Hradce. Právě pro přírodní charakter krajiny, početné vodní hladiny a rozsáhlé lesní komplexy, i pro poněkud sychravější podnebný ráz, je tato oblast nazývána Českou Kanadou.
http://www.ceska-kanada.cz/

Podyjí:

Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území. Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin.
http://www.nppodyji.cz/