Ubytovací řád & předávací protokol

(or some useful information for our dear guests,,cs,Cottage near the Stone Table,,cs,No later than at its onset providing us with your personal data,,cs,which are entered in the guestbook,,cs,CZK / apartment,,cs,CZK / cottage,,cs,to cover any property damage,,cs,If the object inc,,cs,Gardens handed fine,,cs,It will be at the end of the stay the deposit amount returned in full,,cs,I stress,,cs,that any material damage must be reported immediately,,cs,we can damaged or broken things in time replace,,cs,So we can provide guests,,cs,the same quality of accommodation,,cs)

 

Chalupa u Kamenného stolu

Modletice 12, Slavonice 378 81

While staying with us, please follow the instructions below:

 • Nejpozději při svém nástupu nám poskytnete své osobní údaje, které se zapisují do Knihy návštěv.
 • Compose refundable deposit of 3000 Kč/apartmán (max. 9000 Kč/chalupa) na úhradu případných věcných škod. Bude-li objekt vč. zahrady předán v pořádku, It will be at the end of the stay the deposit amount is paid back in full. Zdůrazňuji, že veškeré věcné škody je nutno nahlásit ihned, abychom mohli poškozené či rozbité věci včas nahradit. Tak budeme moci poskytnout hostům, who will come after you, stejně kvalitní ubytování.
 • In all areas of the house,,cs,Please,,cs,treat considerate of other guests,,cs,The whole house and the adjacent land is necessary to maintain order and sort waste into containers,,cs,paper,,hu,across the road from the Grand Apartment,,cs,Bins for mixed waste is a regular at the entrance to the garden gate and the second from the road,,cs,Smoking designed ashtrays in the summer kitchen,,cs,Inside, all the buildings there is a strict ban on smoking and open flames,,cs,A fire in order to barbecues is permitted only on the hearth located on adjacent land,,cs, prosím, chovejte ohleduplně k ostatním hostům. V celém domě a na přilehlém pozemku je nutné udržovat pořádek a třídit odpad do kontejnerů (plastics, Stained glass, white glass, papír) přes silnici naproti Velkému apartmánu. Popelnice pro běžný směsný odpad je u vjezdu na zahradu a druhá od vrat u silnice.
 • Pro kuřáky jsou určeny popelníky v letní kuchyni. Inside, all the buildings there is a strict ban on smoking and open flames. Rozdělávání ohně za účelem opékání je povoleno pouze na ohništi umístěném na přilehlém pozemku. After it is necessary, so that the fire was properly extinguished - even in case of use of the smokehouse and a fireplace in the pond,,cs,We ask you therefore an increased respect for the guests,,cs,Wood for smoking is issued on request and payable as well as firewood in fireplaces,,cs,Wood is earmarked for the guests of wooden pallets and price for,,cs,m3 činí,,ar,where the wood is stored around the house for winter,,cs,it is strictly forbidden anything take,,cs,There porch Great apartment available fire extinguisher,,cs,Small apartment has a fire extinguisher in boiler room,,cs. We ask you therefore, an increased respect for the guests, who will come after you.
 • Dřevo na uzení je vydáno na požádání a platí se stejně jako palivové dřevo do ohnišť. Dřevo je pro hosty vyčleněno v dřevěných paletách a cena za 1 m3 činí 1200 Kč. From other sites, kde je dřevo kolem chalupy uskladněno na zimu, je přísný zákaz cokoliv odebírat.
 • V objektu verandy Velkého apartmánu je k dispozici hasicí přístroj. Malý apartmán má hasicí přístroj v kotelně. The apartment hotel courtyard unit is located in the hallway and in the summer kitchen is in a niche of the historic dry urinal,,cs,Do not carry equipment from the rooms to other premises houses,,cs,This also applies to the individual kitchen equipment,,cs,Outdoor furnishing please take with regard to their destination,,cs,All swings and similar devices are intended for children under 20 kg body weight,,cs,Before using the equipment, please visually inspect its technical condition,,cs,If you notice visible damage,,cs.
 • Nepřenášejte vybavení z pokojů do ostatních prostor chalupy. Týká se to i vybavení jednotlivých kuchyní.
 • Venkovní zařízení objektu prosím užívejte s ohledem na jejich určení. Všechny houpačky a podobná zařízení jsou určena dětem do tělesné hmotnosti 20kg. Před použitím vybavení prosím zkontrolujte pohledem jeho technický stav. Zjistíte-li viditelná poškození, Do not use. (V takovém případě se Vám velmi omlouváme a veškeré nedostatky se pokusíme v nejkratší možné době odstranit.)
 • Pokud jde o možnost koupání, hloubka vody v řece za chalupou je cca 30 až 50cm. Proti proudu od chalupy ve vzdálenosti 10m je hloubka asi 2m. V rybníků je hloubka u stavidla zhruba 3,5m. Dbejte prosím, especially to children while swimming in the water do not enter unattended, but in any case they should ensure swimming aids (float, rukávy nebo vesta).
 • U vzrostlejších hostů prosím pozor na výšku futer a zárubní. Některá jsou kamenná a bolí to. (Before 140 lety byli lidé menšího vzrůstu) J
 • It is not allowed to use their own electrical appliances out of shaving and massage machines,,cs,Parking is possible only in the parking lot and houses along the driveway,,cs,It must not be blocked,,cs,It is necessary,,cs,free to unexpected events,,cs,It is a strict ban on parking in the garden between the river and cottage,,cs,Accommodation with pets is possible under the following conditions,,cs,Your pet should not bother their surroundings,,cs,Not possible,,cs,to be alone and without the owner stayed inside buildings,,cs,let alone slept in their beds,,cs.
 • The landlord is not liable for any loss or damage of things brought into the house guest.
 • Entry to the building and the movement of the surrounding land, garden, playground and parking area is at your own responsibility guest.
 • Parkování je možné pouze na parkovišti a podél chalupy na příjezdové cestě. Ta nesmí být blokována. Je nutné, aby byla volná k nečekaným událostem. Je přísný zákaz parkováni na zahradě mezi řekou a chalupou.
 • Ubytování s domácími zvířaty je možné za následujících podmínek. Váš domácí mazlíček nesmí obtěžovat své okolí. Není možné, aby se sám a bez majitele zdržoval uvnitř budov, natož spal v postelích. Please keep in mind is therefore always under control and do not please,,cs,so polluted immediate surroundings,,cs,In normal situations, we certainly will not refuse a three-hour visit to your friends and acquaintances,,cs,who is behind you need to stop for coffee,,cs,It is not possible,,cs,object to the longer time spent,,cs,Not doing so because,,cs,can you somehow limiting,,cs,The reason for this provision is, however, an increase in operating costs,,cs,All defects and shortcomings should be reported to the owner and nothing Please do not repair yourself,,cs,Finally, we would like to ask you,,cs, aby znečišťovali bezprostřední okolí objektu.
 • V obvyklých situacích Vám určitě neodepřeme tříhodinovou návštěvu Vašich přátel a známých, kteří se za Vámi zastaví třeba na kávu. Není však možné, aby v objektu trávili delší dobu. Nečiníme tak proto, abychom Vás nějak omezovali. Důvodem pro toto ustanovení je však zvýšení provozních nákladů.
 • Všechny závady a nedostatky hlaste majiteli a nic prosím neopravujte svépomocí. Na závěr bychom Vás chtěli požádat, to make the entire building and all,,cs,what belongs to him,,cs,They behaved so,,cs,that even after your departure to other guests,,cs,and eventually you,,cs,to use all the equipment in full,,cs,If you will be arriving on the day of your departure, another group,,cs,It needed to prepare cottage transmission 9am,,cs,morning,,cs,If this is not your case,,cs,You can check the details personally agree with the landlord,,cs,Every guest staying at the cottage at the Stone Table is obliged to observe the accommodation regulations,,cs,Below are situations,,cs, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté, a případně i vy, užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.
 • Pokud bude přijíždět v den Vašeho odjezdu další skupina, je zapotřebí připravit chalupu k předání v 9 hod. ráno. Pokud toto nebude Váš případ, lze detaily odjezdu dohodnout osobně s pronajímatelem.

A few more info:

 • for free internet access via WI-FI, Use the password idol
 • Každý host ubytovaný v chalupě U Kamenného stolu je povinen dodržovat uvedený ubytovací řád. In the event of a breach of the landlord has the right to the contracted accommodation immediately terminate without compensation.

 

Níže jsou uvedeny situace, které jsou důvodem pro okamžité ukončení pobytu hosta bez nároku na navrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu:

- repeated violation of the Accommodation Rules

- bezdůvodné plýtvání elektrikou a vodou

- disposable, obzvláště hrubé chování hosta vůči svému okolí, nebo vůči ubytovateli

- or residence of persons, které nebyly ubytovateli předem ohlášeny, nebo s jejichž zdržováním se či pobytem ubytovatel nevyslovil svůj souhlas

- repeatedly, proven violation of curfew

- concealment of material fact, which could lead to a decision, Guest accommodation refuse accommodation

- opakované obtěžování nebo napadení někoho v okolí domácím zvířetem hosta

- nevhodné zacházení s hudebními nástroji a příslušenstvím

- záměrné poškození nebo pokus o poškození objektu nebo jeho vybavení či zařízení

Dear guests, once again we apologize for the amount of information and guidance, které je zapotřebí dodržovat. Please remember, that over all commands, prohibitions and warnings apply common sense.

In case of any doubts or questions at any time please contact us. V případě naší nepřítomnosti a při jakémkoliv problému prosím volejte 722 971 951.

Předávací protokol:

Pobyt v termínu od: ……………….…………….. , do: ………………..…………….

 

Vratná kauce: …………………………..…….…..

 

Cena za ubytování: ……………..……..……….

 

Zaplacená záloha: ………………………………

 

Doplatek za ubytování: …………………………..………

Předány klíče od objektu: ………………………. ks.

Sjednán termín ukončení pobytu a převzetí objektu na: ………………………………………

Dne: ……………………………………

Ubytovatel/zástupce ubytovatele: …………………………………….

Zákazník: ……………………………………..

 

We wish you a pleasant and tranquil stay.