Řeka Moravská DyjeMoravská Dyje v objektu chalupy.

Řeka Dyje (německy Thaya) je nejdelší moravská řeka o celkové délce toku 306 km počítáno od pramene Moravské Dyje)a ploše povodí 13 419 km2. Její severní větev zvaná Moravská Dyje (délka 60,5 km) pramení východně od Třeště, protéká Dačickou kotlinou a u Písečné nad Dyjí opouští naše území. Vlastní Dyje vzniká po soutoku s vodnatější Rakouskou Dyjí pod městem Raabs an der Thaya v Rakousku a má délku toku 287 km. V Rakousku dostává tok Dyje kaňonovitý charakter. Na území ČR opět přitéká jižně od Uherčic. U Podhradí nad Dyjí začíná vzdutí Vranovské přehrady. Mezi Vranovem a Znojmem protéká v délce 42 km hlubokým, kaňonovitým údolím, a pro jeho ochranu nejcennějších částí zachovaných byl v roce 1991 vyhlášen Národní park Podyjí.
www.nppodyji.cz

Písečné nad DyjíDS118884

– 2 km
Písečné je rozlohou nevelká, historií však bohatá obec ležící v krásném a dosud ekologicky čistém údolí řeky Moravské Dyje v nadmořské výšce 443 m, v těsné blízkosti státní hranice s Rakouskem. V Písečném se dříve setkávali tři kultury. Česká, německá a židovská. Vnímavý pozorovatel ještě dnes může nalézt stopy ve formě památek, které němě dosvědčují dřívější život. Ať již tedy navštívíte židovský hřbitov, budete se kochat architekturou zámku nebo jen tak procházet mezi domy, dýchne na Vás nedávná a přece tak vzdálená historie…
www.pisecne.cz

Polní cesta do Písečné nad Dyjí

27Janov

Mutěnská obora – přírodní zajímavost, jejíž lesní porost slouží jako genová základna lípy a jasanu s pestrou flórou. Vede tudy cyklostezka do Slavonic. Zdejší lesy jsou rájem houbařů!

 

 

 

Staré HobzíStaré Hobzí

Zajímavosti
Zámek s barokní kaplí sv. Tomáše a rozlehlým parkem.
Farní chrám Páně Nanebevzetí P.Marie a sv. Ondřeje.
Loucký mlýn na řece Moravská Dyje.
Historická sýpka a mlýn v Novém Hobzí.
www.starehobzi.cz

 

 

Dolní Modletický rybník

Horní Modletický rybník

Posezení u řeky, kamenný stůl s ohništěm

Cesta do lomu