27Janov

Mutěnská obora – přírodní zajímavost, jejíž lesní porost slouží jako genová základna lípy a jasanu s pestrou flórou. Vede tudy cyklostezka do Slavonic. Zdejší lesy jsou rájem houbařů!

 

 

 

Staré HobzíStaré Hobzí

Zajímavosti
Zámek s barokní kaplí sv. Tomáše a rozlehlým parkem.
Farní chrám Páně Nanebevzetí P.Marie a sv. Ondřeje.
Loucký mlýn na řece Moravská Dyje.
Historická sýpka a mlýn v Novém Hobzí.
www.starehobzi.cz